Reijo Juhani Ala-Kokko

Födelsedatum:1931-04-16
Dödsdatum:1994-04-05
Gravnummer:VA 232A-B

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden