Selma Sofia Frideborg Andersson

Födelsedatum:1916-03-18
Dödsdatum:1977-08-14
Gravnummer:VA 159

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden