Annie M Gustafsson

Födelsedatum:1890-12-17
Dödsdatum:1978-08-14
Gravsatt:1978-08-18
Ort:Karlsborg
Område: A
Gravnummer:F A 16

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg