Axel Gunnar Andersson

Födelsedatum:1895-05-09
Dödsdatum:1979-08-03
Gravsatt:1979-08-08
Ort:Svanvik
Område: A
Gravnummer:F A 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg