Axel H Danielsson

Födelsedatum:1894-03-21
Dödsdatum:1976-06-27
Gravsatt:1976-07-02
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg