Gerda V Carlsson

Födelsedatum:1877-09-29
Dödsdatum:1962-04-14
Gravsatt:1962-04-22
Område: A
Gravnummer:F A 41, 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg