Hasse Fors

Födelsedatum:1950-08-06
Dödsdatum:1980-03-06
Gravsatt:1980-08-29
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 20, 21, 22

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg