J Einar H Andersson

Födelsedatum:1911-07-16
Dödsdatum:1996-12-25
Gravsatt:1997-01-03
Område: A
Gravnummer:F A 18, 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg