Johan Alfredsson

Födelsedatum:1889-10-27
Dödsdatum:1958-07-14
Gravsatt:1958-07-22
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 52, 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg