Jonas V Kihlström

Födelsedatum:1901-06-15
Dödsdatum:1961-03-03
Gravsatt:1961-03-11
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 30, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg