Karl Viktor Moberg

Födelsedatum:1894-03-30
Dödsdatum:1982-10-16
Gravsatt:1982-10-26
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 1, 2, 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg