Lilly Persson

Födelsedatum:1913-02-16
Dödsdatum:1999-03-19
Gravsatt:1999-03-29
Område: A
Gravnummer:F A 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg