Mimmi Forsberg

Födelsedatum:1905-10-29
Dödsdatum:1997-12-16
Gravsatt:1997-12-30
Område: A
Gravnummer:F A 8, 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg