Severin S Eriksson

Födelsedatum:1879-04-02
Dödsdatum:1960-04-30
Gravsatt:1960-05-07
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg