ML

Gravsatta

Ingrid Marianna Abrahamsson

Karlsborg

1923-03-06
2007-07-23
Gravsatt: 2007-10-26
Mer information

Karl Gunnar Henrik Abrahamsson

Karlsborg

1923-01-02
2010-05-11
Gravsatt: 2010-06-19
Mer information

Gustav Karl Birger Andersson

 

1909-06-09
1991-07-31
Gravsatt: 1991-09-20
Mer information

Karl Harry Andersson

Undenäs Förs.

1917-05-30
2008-05-12
Gravsatt: 2008-07-02
Mer information

Lennart Valentin Andersson

Lidköping

1929-02-08
2005-01-13
Gravsatt: 2005-02-17
Mer information

Sven Josef Andersson

Undenäs Förs.

1913-09-19
2008-04-29
Gravsatt: 2008-07-02
Mer information

Magnus Per Beckman-Nilsson

 

1925-12-05
1989-04-17
Gravsatt: 1989-05-12
Mer information

Gustav Vilhelm Konstantin Bergstedt

 

1913-03-11
1992-05-04
Gravsatt: 1992-06-04
Mer information

Arne Ingvar Bivegren

Undenäs Förs.

1921-11-23
2003-09-28
Gravsatt: 2003-10-28
Mer information

Anna-Margareta Bivergren

Undenäs

1929-10-06
1996-12-02
Gravsatt: 1997-01-14
Mer information

Märta Vilhelmina Björhed

 

1910-12-20
1994-10-25
Gravsatt: 1995-03-08
Mer information

Roland Tage Ingemar Davidsson

Undenäs

1936-04-23
2014-08-01
Gravsatt: 2014-10-14
Mer information

Davidsson

 

1991-09-25
1991-09-25
Gravsatt: 1991-10-21
Mer information

Anna Maria Eriksson

 

1913-01-14
1992-05-17
Gravsatt: 1992-06-04
Mer information

Nanna Maria Eriksson

Undenäs

1917-01-21
1996-01-07
Gravsatt: 1996-05-31
Mer information

Sven Evert Eriksson

Karlsborg

1909-09-06
2009-01-19
Gravsatt: 2009-04-21
Mer information

Ingrid Linnéa Margareta Falk Karlsson

Undenäs Förs.

1939-02-11
2008-07-04
Gravsatt: 2008-09-02
Mer information

Ingrid Sofia Flykt- Andersson

Undenäs Förs.

1921-12-06
2007-12-09
Gravsatt: 2008-01-17
Mer information

Christer Edvard Olof Grönwall

Undenäs

1919-11-21
1995-11-29
Gravsatt: 1996-06-13
Mer information

Ebba-Britta Grönwall

Undenäs Förs.

1921-05-29
2004-12-06
Gravsatt: 2005-05-23
Mer information