Karlskoga kyrkogårdsförvaltning

Kungsvägen 39
691 31 KARLSKOGA

0586 68814

karlskoga.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar