Curt Harald Eriksson

Födelsedatum:1925-02-18
Dödsdatum:2001-05-16
Gravsatt:2001-06-12
Gravnummer:KATK IX 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen