Ulla Stina Korch Andersson

Födelsedatum:1914-07-16
Dödsdatum:2005-03-30
Gravsatt:2005-06-03
Ort:Södertälje
Gravnummer:KATK IX 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen