Anna-Lisa Maria Johannsen

Födelsedatum:1896-12-05
Dödsdatum:1993-06-29
Gravsatt:1993-09-30
Gravnummer:KATK XI 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen