Janina Vanda Lander

Födelsedatum:1922-07-12
Dödsdatum:2007-05-04
Gravsatt:2007-05-25
Gravnummer:KATK XI 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen