Karl Henrik Lander

Dödsdatum:1975-12-30
Gravsatt:1976-01-20
Gravnummer:KATK XI 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen