Josef Brüstle

Dödsdatum:1946-02-11
Gravsatt:1946-02-16
Gravnummer:KATK XII 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen