Berit Engelke

Dödsdatum:2007-09-19
Gravsatt:2008-06-24
Gravnummer:KATK XV 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen