Halina Gustavsson

Födelsedatum:1907-07-17
Dödsdatum:2001-01-30
Gravsatt:2001-02-12
Ort:Bromma
Gravnummer:KATK XV 32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen