Ingrid Astrid Maria Meissl

Födelsedatum:1932-05-08
Dödsdatum:2008-07-23
Gravsatt:2008-09-09
Ort:Solna
Gravnummer:KATK XXVI 119

Hitta till kyrkogården / församlingen