Bengt Fredrik Pleijel

Födelsedatum:1915-06-30
Dödsdatum:2002-10-07
Gravsatt:2002-11-18
Ort:Stockholm, Oscar
Gravnummer:KATK XII 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen