Britt Marianne Jane Antoniazzi-Skoog

Födelsedatum:1927-10-12
Dödsdatum:2007-05-02
Gravsatt:2007-06-07
Ort:Stockholm, Kungsholms
Gravnummer:KATK XII 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen