Ernestine Benesch

Födelsedatum:1895-11-15
Dödsdatum:1982-11-16
Gravsatt:1982-12-09
Ort:Stockholm.. Kungdsholms
Gravnummer:KATK XII 68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen