Ester Anna Charlotte Brüstle

Dödsdatum:1967-02-06
Gravsatt:1967-02-15
Gravnummer:KATK XII 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen