Eva Margit Brinkler

Födelsedatum:1905-06-10
Dödsdatum:1987-05-04
Gravsatt:1987-05-20
Ort:Stockholm
Gravnummer:KATK XII 74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen