Josef Brüstle

Födelsedatum:1884-04-04
Dödsdatum:1946-02-11
Gravsatt:1946-02-16
Ort:Sundbyberg
Gravnummer:KATK XII 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen