Maria (Mary) Dagmar Alberta Selma Adams-Ray

Födelsedatum:1902-11-10
Dödsdatum:1996-09-19
Gravsatt:1996-10-04
Ort:Bromma
Gravnummer:KATK XII 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen