Oskar Brinkler

Födelsedatum:1893-12-01
Dödsdatum:1977-09-17
Gravsatt:1977-10-21
Gravnummer:KATK XII 74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen