Bengt Börje Fredrik Ezelius

Födelsedatum:1933-03-20
Dödsdatum:2009-07-19
Gravsatt:2009-08-28
Ort:Skärholmen
Gravnummer:KATK XIV 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen