Anna-Britta Af Ekenstam

Födelsedatum:1917-10-24
Dödsdatum:2009-11-02
Gravsatt:2009-11-24
Ort:Bromma, Västerled
Gravnummer:KATK XVIII 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen