Vilhlem (Broder Tomas) Sundström

Födelsedatum:1897-06-28
Dödsdatum:1977-02-12
Gravsatt:1977-02-25
Gravnummer:KATK XVIII 6A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen