Erik Berglund

Födelsedatum:1887-06-30
Dödsdatum:1963-04-27
Gravsatt:1963-05-04
Område: X
Gravnummer:KATK X 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Katolska kyrkogården i Stockholm

Solglimtsvägen 1
171 64 Solna

086111229

info@katolskakyrkogarden.se

Katolska kyrkogården

Solglimtsvägen 1, gind 6
17164 Solna

info@katolskakyrkogarden.se

www.katolskakyrkogarden.se