Jerzy Julian George Bilewicz-Adamski

Födelsedatum:1917-01-12
Dödsdatum:2005-05-02
Gravsatt:2005-05-27
Ort:Stockholm
Gravnummer:KATK XII 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Katolska kyrkogården i Stockholm

Solglimtsvägen 1
171 64 Solna

086111229

info@katolskakyrkogarden.se

Katolska kyrkogården

Solglimtsvägen 1, gind 6
17164 Solna

info@katolskakyrkogarden.se

www.katolskakyrkogarden.se