Catharina Broomé

Födelsedatum:1923-09-15
Dödsdatum:2007-07-17
Gravsatt:2007-10-31
Gravnummer:KATK XVIII 6B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Katolska kyrkogården i Stockholm

Solglimtsvägen 1
171 64 Solna

086111229

info@katolskakyrkogarden.se

Katolska kyrkogården

Solglimtsvägen 1, gind 6
17164 Solna

info@katolskakyrkogarden.se

www.katolskakyrkogarden.se