Kävlinge församling

Västergatan 7
244 30 Kävlinge

046-739900

kavling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kavlinge

Kyrkogårdar