Oskar Fam Grav Andersson

Ort:Räfsala
Område: B
Gravnummer:VE B 34, 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kinda Pastorat

Kyrkstigen 2
59036 Kisa

0494-29 04 40

kinda.samfallighet@svenskakyrkan.se

Västra Eneby kyrkogård

Kyrkstigen 2
590 36 KISA

kinda.pastorat@svenskakyrkan.se