Kinna-Fritsla församling

Kinnaborgsvägen 7
51154 Kinna

0320-207960

martin.hakanson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar