Lillian Andersson

Födelsedatum:1928-05-28
Dödsdatum:2020-03-01
Gravsatt:2020-05-15
Ort:Hanaskog

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knislinge pastorat

Kristianstadsvägen 6
289 21 Knislinge

044-67980

knislinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knislinge-kviinge