Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 58

richard.karlsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Kyrkogårdar