Disa Maria Sandström

Födelsedatum:1911-09-23
Dödsdatum:1979-10-28
Gravnummer:3 15 8-9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors