Erik Öhman

Födelsedatum:1868-04-19
Dödsdatum:1958-02-04
Gravnummer:3 15 16-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors