Erik Pettersson

Födelsedatum:1899-07-04
Dödsdatum:1998-03-04
Gravnummer:3 15 99-100

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors