Erik Sondell

Födelsedatum:1888-02-22
Dödsdatum:1971-08-30
Gravnummer:3 15 95-96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors