Jonas Emanuel Östlund

Födelsedatum:1878-08-03
Dödsdatum:1953-07-21
Gravnummer:3 15 12-15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors