Jonas Emanuel Sandin

Födelsedatum:1885-06-02
Dödsdatum:1960-12-17
Gravnummer:3 15 141-142

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors